03312023Παρ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 11am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Η ΟΜΑΕ δημοσιεύει (στον παρακάτω σύνδεσμο) τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας τη 12η Φεβρουαρίου 2022.

2022 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (12-02-2022)

Η ΟΜΑΕ δημοσιεύει (στον παρακάτω σύνδεσμο) τα Πρακτικά της Καταμέτρησης Ψήφων - Αρχαιρεσιών της Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών της 26ης Μαΐου 2021.

2021 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (26-05-2021)

Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τις Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους Διοικητικούς και Οικονομικούς Απολογισμούς και τους Ισολογισμούς της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) για το έτος 2019 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

2019 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (01-11-2019)

2019 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

2019 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τις Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους Διοικητικούς και Οικονομικούς Απολογισμούς και τους Ισολογισμούς της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) για το έτος 2018 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (08-09-2018)

2018 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

2018 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

2018 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τις Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους Διοικητικούς και Οικονομικούς Απολογισμούς και τους Ισολογισμούς της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) για το έτος 2017 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (05-07-2017)

2017 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

2017 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

2017 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τις Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους Διοικητικούς και Οικονομικούς Απολογισμούς και τους Ισολογισμούς της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) για το έτος 2016 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

2016 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (29-06-2016)

2016 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

2016 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

2016 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τις Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους Διοικητικούς και Οικονομικούς Απολογισμούς και τους Ισολογισμούς της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) για το έτος 2015 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

2015 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (22-04-2015)

2015 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

2015 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

2015 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014