09212020Δευ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Τεχνικοί Κανονισμοί Αυτοκινήτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
2020
Τ.Κ. Ορισμών (J 251) 2020 23/06/2019
Τ.Κ. Γενικών Διατάξεων (J 252) 2020 23/06/2020
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας (J 253) 2020 23/06/2020
Τ.Κ. Ομάδας Ν (J 254) 2020 23/06/2020
Τ.Κ. Ομάδας Super 2000 Rally (J 254Α) 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδας Α (J 255) 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδας R (J 260) 2020 23/06/2020
Τ.Κ. Ομάδας R4GR (J 260 2015) 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδων R3T & R3D (J 260D) 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδας R5 (J 261) 2020 23/06/2020
Τ.Κ. Αγώνων Αυτοκινήτου 2020 23/06/2020
T.K. Ομάδας Ε 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ομάδας PRN 2020 23/06/2020
T.K. Αγώνων Drift 2020 23/06/2020
T.K. Αγώνων Drag Racing 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Τ.Κ. Ενιαίου 2020 23/06/2020 (1η δημ.: 30/01/2020)

Τ.Κ. Crosscar

2020

03/08/2020 (1η δημ.: 13/02/2020)

Τ.Κ. HTTC 2020 23/06/2020 (1η δημ.: 13/02/2020)
T.K. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2020 Ισχύουν οι Κανονισμοί του 2019 (με απόφαση του ΔΣ της 16/06/2020)
2019
Τ.Κ. Ορισμών (J 251) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Γενικών Διατάξεων (J 252) 2019  16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Συστημάτων Ασφαλείας (J 253) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας Ν (J 254) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας Super 2000 Rally (J 254Α) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας Α (J 255) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας R (J 260) 2019  16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας R4GR (J 260 2015) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδων R3T & R3D (J 260D) 2019  16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας R5 (J 261) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ασφαλείας Εκτός Δρόμου (J 283) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Αγώνων Αυτοκινήτου 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ενιαίου 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Αγώνων Dragster 2019  16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. Αγώνων Drift 2019 16/02/2019 
T.K. Ομάδας Ε 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Ομάδας PRN 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 14/02/2019)
Τ.Κ. Αγώνων Δεξιοτεχνίας 2019  16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Αγώνων Εκτός Δρόμου 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.K. 4x4 Enduro 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. Ελαφρών Οχημάτων Εκτός Δρόμου (UTV/SSV) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. 4x4 Trial 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. 4x4 Trophy 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. 4x4 Rally (TZ1) 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
T.K. 4x4 Wild Terrain 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Τ.Κ. Crosscar 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2019 16/02/2019 (1η δημ.: 08/02/2019)
2018
J 251 - Κατάταξη και ορισμοί 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 252 - Γεν. Διατάξεις Αυτοκινήτων Ομ. Ν-Α-RGT 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 253 - Εξοπλισμός Ασφαλείας Oμ. N-A-RGT 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 254 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Παραγωγής (Ομ. N) 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 255 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Τουρισμού (Ομ. Α) 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 260 - Ειδικοί Κανονισμοί για Αυτοκ. Ομάδας R 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 260D - Κανονισμοί για Αυτοκ. R3T και R3D 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
J 283 - Εξοπλισμός Ασφαλείας (Οχήματα Εκτός Δρόμου) 2018 05/04/2018
Τ.Κ. Ενιαίου 2018 13/03/2018
Τ.Κ. Drag Racing 2018  14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
T.K. Drift 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
T.K. Ομάδας Ε 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
T.K. Ιστορικών Αυτοκινήτων Sporting 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 08/02/2018)
Τ.K. 4x4 Enduro 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. Ελαφρών Οχημάτων Εκτός Δρόμου (UTV/SSV) 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. 4x4 Trial 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. 4x4 Trophy 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. 4x4 Rally (TZ1) 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. 4x4 Wild Terrain 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
T.K. Cross Kart Exrteme 2018 14/02/2018 (1η δημ.: 11/02/2018)
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2018 25/02/2018
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2018 25/02/2018
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2018 25/02/2018
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2018 25/02/2018
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2018 25/02/2018
2017
J 251 - Κατάταξη και ορισμοί 2017 24/01/2017
J 252 - Γεν. Διατάξεις Αυτοκινήτων Ομ. Ν-Α-RGT 2017 24/01/2017
J 253 - Εξοπλισμός Ασφαλείας Oμ. N-A-RGT 2017 21/03/2017 (1η δημ. 24/01/2017)
J 254 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Παραγωγής (Ομ. N) 2017 21/03/2017 (1η δημ. 24/01/2017)
J 255 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Τουρισμού (Ομ. Α) 2017 21/03/2017 (1η δημ. 13/03/2017)
J 260 - Ειδικοί Κανονισμοί για Αυτοκ. Ομάδας R 2017 21/03/2017 (1η δημ. 24/01/2017)
J 260D - Κανονισμοί για Αυτοκ. R3T και R3D 2017 24/01/2017
J 283 - Εξοπλισμός Ασφαλείας (Οχήματα Εκτός Δρόμου) 2017 01/03/2017
Τ.Κ. ΕΝΙΑΙΟΥ 2017 26/07/2017 (1η δημ. 04/07/2017)
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2017 24/01/2017
Τ.Κ. Ομάδας Ε 2017 24/01/2017
T.K. Drift 2017 09/02/2017
T.K. Drag Racing 2017 24/02/2017
Τ.Κ. Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 24/01/2017
Τ.Κ. Cross Kart Extreme 2017 27/04/2017 (1η δημ. 28/02/2017)
T.K. Ατομικής Χρονομέτρησης (ΗΤΤC) 2017 28/08/2017
T.K. 4x4 Wild Terrain 2017 01/03/2017
T.K. 4x4 Trial 2017 01/03/2017
Τ.Κ. 4x4 Enduro 2017 01/03/2017
Τ.Κ. 4x4 Trophy 2017 01/03/2017
Τ.Κ. 4x4 Πρωτοτύπων Αυτοκινήτων Εκτός Δρόμου (Τ8) 2017 01/03/2017
T.K. Ελαφρών Οχημάτων Εκτός Δρόμου (UTV/SSV) 2017 01/03/2017
T.K. 4x4 Rally (TZ1) 2017 15/03/2017 (1η δημ. 02/03/2017)
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 31/01/2017
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 31/01/2017
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 31/01/2017
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 31/01/2017
Παράρτημα J 1990 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2017 31/01/2017
2016
J 251 - Κατάταξη και ορισμοί 2016 15/01/2016
J 252 - Γεν. Διατάξεις Αυτοκινήτων Ομ. Ν-Α-RGT 2016 15/01/2016
J 253 - Εξοπλισμός Ασφαλείας Oμ. N-A-RGT 2016 15/01/2016
J 254 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Παραγωγής (Ομ. N) 2016 15/01/2016
J 255 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Τουρισμού (Ομ. Α) 2016 15/01/2016
J 260 - Ειδικοί Κανονισμοί για Αυτοκ. Ομάδας R 2016 15/01/2016
J 260D - Κανονισμοί για Αυτοκ. R3T και R3D 2016 15/01/2016
J 283 - Εξοπλισμός Ασφαλείας (Οχήματα Εκτός Δρόμου) 2016 12/02/2016
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2016 15/01/2016
Τ.Κ. Ομάδας Ε 2016 12/04/2016 (1η δημ. 15/01/2016)
Τ.Κ. Ομάδας Ενιαίου Citroen Saxo – Peugeot 106 2016 15/01/2016
T.K. Drift 2016 18/02/2016
T.K. Dragster 2016 26/01/2016
T.K. Ατομικής Χρονομέτρησης 2016 17/03/2016
T.K. 4x4 Wild Terrain 2016 10/03/2016 (1η δημ. 11/02/2016)
T.K. 4x4 Trial 2016 11/02/2016
Τ.Κ. 4x4 Αγώνων Αντοχής 2016 12/02/2016
Τ.Κ. 4x4 Αγώνων Trophy 2016 12/02/2016
Τ.Κ. 4x4 Πρωτοτύπων Αυτοκινήτων Εκτός Δρόμου (Τ8) 2016 12/02/2016
T.K. Ελαφρών Οχημάτων Εκτός Δρόμου (UTV/SSV) 2016 12/02/2016
Παράρτημα Κ Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2016 01/02/2016
Τ.Κ. Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2016 01/02/2016
2015
J 251 - Κατάταξη και ορισμοί 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 252 - Γεν. Διατάξεις Αυτοκινήτων Ομ. Ν-Α-Β 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 253 - Εξοπλισμός Ασφαλείας Oμ. N-A-B-SP 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 254 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Παραγωγής (Ομ. N) 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 254A - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Super 2000 - Rally 2015 15/12/2014
J 255 - Ειδικές Διατάξεις για Αυτοκ. Τουρισμού (Ομ. Α) 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 260 - Ειδικοί Κανονισμοί για Αυτοκ. Ομάδας R 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 260D - Κανονισμοί για Αυτοκ. R3T και R3D 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
J 283 - Εξοπλισμός Ασφαλείας για Οχήματα Εκτός Δρόμου 2015 23/09/2015 (1η δημ. 14/09/2015)
Τ.Κ. Ομάδας Formula Saloon (FS) 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Τ.Κ. Κατηγορίας Ε 2015 15/12/2014
Τ.Κ. Κατηγορίας Ε (σε ισχύ από 1/1/2016) 2016 15/12/2014
Τ.Κ. Ομάδας Ενιαίου Citroen Saxo – Peugeot 106 2015 16/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Τ.Κ. Ιστορικών Αυτοκ. Sporting 2015 24/02/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
Παράρτημα J 1969 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting    
Παράρτημα J 1975 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting    
Παράρτημα J 1981 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting    
Παράρτημα J 1985 Ιστορικών Αυτοκ. Sporting    
Τ.Κ. Dragster 2015 27/03/2015 (1η δημ. 26/01/2015)
Τ.Κ. Drift 2015 26/01/2015
Τ.Κ. Trial 4x4 2015 16/03/2015
T.K. Wild Terrain 4x4 2015 15/04/2015 (1η δημ. 03/04/2015)
Τ.Κ. Αντοχής 4x4 2015 23/09/2015 (1η δημ. 14/09/2015)
T.K. Πρωτοτύπων Ράλλυ Εκτός Δρόμου (T8) 2015 14/09/2015
T.K. Ατομικής Χρονομέτρησης 2015 28/05/2015 (1η δημ. 24/03/2015)
ΕΓΚ. 10 Διαδικασίες τεχνικών ελέγχων 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
ΕΓΚ. 11 Τεχνικοί κανονισμοί ράλλυ – αναβάσεων – ταχύτητας 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
ΕΓΚ. 11 Τεχνικοί κανονισμοί ράλλυ – αναβάσεων – ταχύτητας (σε ισχύ από 1/1/2016) 2016 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
ΕΓΚ. 12 Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2015 18/03/2015 (1η δημ. 17/02/2015)
ΕΓΚ. 13 Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2015 18/03/2015
ΕΓΚ. 16 Τεχνικοί κανονισμοί αγώνων εκτός δρόμου 2015 23/09/2015 (1η δημ. 14/09/2015)

 

Read 43491 times