11192017Κυρ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Αποφασεις Πειθαρχικών Οργάνων (45)

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017 07:53

ΕΔΕ: Υπόθεση Χρήστου Ντέκα

Την 27-06-2017 και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΟΜΑΕ συνήλθε η Eπιτροπή Eφέσεων της ΟΜΑΕ, αποτελουμένη από τα μέλη αυτής Παύλο Αρναούτη, Δημήτριο Βερούτη και τον Προεδρεύοντα Νικόλαο Μαλανδράκη προκειμένου να εκδικάσουν την υποβληθείσα Έφεση με αρ. πρωτ. 484/15.05.2017 κατά της με αρ. πρωτ. 30/10.05.2017 απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της…
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Σούλη-Θεοδόση Εγγλέζο, τον Δημήτριο Χούχλα, μέλη και Γραμματέα τον Νικόλαο Νασιόπουλο, συνεδρίασε την 7.6.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο - ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο) για να εξετάσει την υπόθεση των α) Σωτήριου Αθανασόπουλου…
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Δημήτριο Χούχλα και τον Σούλη-Θεοδόση Εγγλέζο, μέλη, και Γραμματέα τον Νικόλαο Νασιόπουλο, συνεδρίασε σήμερα την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο - ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση…
Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017 11:40

ΠΣ: Υπόθεση Χρήστου Ντέκα

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση, τον Σούλη - Θεοδόση Εγγλέζο τον Δημήτριο Χούχλα μέλη, και Γραμματέα τον Νικόλαο Νασιόπουλο, συνεδρίασε αρχικά την 26.04.2017 και μετά από αναβολή σήμερα την 10η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της…
Παρασκευή, 05 Μαΐου 2017 11:30

ΕΔΕ: Υπόθεση Μάριου Ηλιόπουλου

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΦΕΣΕΩΣ ΜΑΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Την 04-05-2017 και ώρα 19:30 στα γραφεία της ΟΜΑΕ συνήλθε η Eπιτροπή Eφέσεων της ΟΜΑΕ, αποτελουμένη από τα μέλη αυτής Α. Σαραντόπουλο και Δ. Βερούτη και τον Προεδρεύοντα Ν. Μαλανδράκη.Στην συνέχεια προσήλθε ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής ο εκκαλών Μάριος Ηλιόπουλος, όπου προφορικώς ανέπτυξε τους ισχυρισμούς…
Παρασκευή, 05 Μαΐου 2017 11:23

ΕΔΕ: Υπόθεση Γεώργιου Καφαντάρη

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Την 04-05-2017 και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΟΜΑΕ συνήλθε η Επιτροπή Εφέσεων της ΟΜΑΕ, αποτελουμένη από τα μέλη αυτής Α. Σαραντόπουλο και Δ. Βερούτη και τον Προεδρεύοντα Ν. Μαλανδράκη.Κατά τη συζήτηση της εφέσεως του αγωνιζόμενου με τον αριθμό συμμετοχής 19 Γεωργίου Καφαντάρη στο 1° RMC…
Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 11:42

ΠΣ: Υπόθεση Αθανασίου Ζάχου

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση, τον Δημήτριο Χούχλα, τον Σούλη - Θεοδόση Εγγλέζο, μέλη και τον Νικόλαο Νασιόπουλο γραμματέα, συνεδρίασε σήμερα την 26η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. ( Ποδηλατοδρόμιο - ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’…
Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 11:35

ΠΣ: Υπόθεση Αλέξανδρου Παπαθάνου

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε.-Ε.Π.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο Πρόεδρο, τους Ιωάννη Ρώσση και Σούλη- Θεοδόση Εγγλέζο μέλη και τον Νικόλαο Νασιόπουλο Γραμματέα, συνήλθε σήμερα την 1-3-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της ΟΜ.Α.Ε./Ε.Π.Α ( Ποδηλατοδρόμιο – ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο ) για να εξετάσει την…
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 12:37

ΠΣ: Υπόθεση Κωνσταντίνου Ψιλιώτη

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενο από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση τον Σούλη – Θεοδόση Εγγλέζο και τον Δημήτριο Χούχλα μέλη, συνήλθε σήμερα την 9η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο-ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α Επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση του κ. Κωνσταντίνου Ψιλιώτη,…
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 12:36

ΠΣ: Υπόθεση Χρήστου Χατζαρά

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενο από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση τον Σούλη – Θεοδόση Εγγλέζο και τον Δημήτριο Χούχλα μέλη, συνήλθε σήμερα την 9η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18.30 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο-ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α Επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση του κ. Χρήστου Χατζαρά,…