09212020Δευ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015 09:59

Έγγραφα - Φόρμες

Λογαριασμός Τραπέζης:

Αν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να καταθέσετε χρήματα, μέσω τραπέζης, στην ΟΜΑΕ ο λογαριασμός είναι:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός λογαριασμού: 5055 051609 112

ΙΒΑΝ : GR 57 0172 0550 0050 5505 1609 112

Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό αυτό για έκδοση Αγωνιστικής Άδειας. Η διαδικασία αυτή γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (www.e-omae-epa.gr).

 

Έγγραφα και Φόρμες:

Αίτηση για έκδοση Δελτίου Τεχνικής Ταυτότητας & Αγωνιστικών Πινακίδων [Word] / [PDF]

Καταστατικό ΟΜΑΕ

Έγγραφα και δικαιολογητικά για ένταξη Σωματείου στην ΟΜΑΕ

Αίτηση εγγραφής Σωματείου στην ΟΜΑΕ

Καταστατικό Σωματείου

Έγγραφα και δικαιολογητικά Σωματείου για την Χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από την ΓΓΑ

Κανονισμός Εγγραφών - Μετεγγραφών Αθλητών

Αίτηση Δελτίου Αθλητή

Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Αγωνιζομένου

Κάρτα Υγείας - Αίτηση Δελτίου Αθλητού

Αίτηση Μεταγραφής Αθλητή

Αίτηση Δελτίου Διαγωνιζόμενου

Αίτηση Συμμετοχής Σεμιναρίων Στελεχών

Αίτηση Συμμετοχής Σεμιναρίων Βαθμολογητών Drift

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Στελεχών της ΟΜΑΕ

Αίτηση Έκδοσης Ιστορικού Τεχνικού Βιβλιαρίου

Έγγραφα Δήλωσης Ατυχήματος

Κανονισμός Δεοντολογίας - Γνωστοποίηση Ενδιαφέροντος

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΦΟΡΜΕΣ - COVID-19

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αγώνων Πίστας

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ DRIFT - DRAG RACING

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ CROSS COUNTRY RALLY

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ RALLY - RALLY SPRINT

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ REGULARITY RALLY

[Παράρτημα 1]: ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

[Παράρτημα 2]: ΦΥΛΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

[Παράρτημα 3]: ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ

[Παράρτημα 4]: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

[Παράρτημα 6]: ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (HRCP)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ή/και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ» ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Last modified on Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020 10:43