03312023Παρ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 11am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 2016

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 2016 (1)

Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τις Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους Διοικητικούς και Οικονομικούς Απολογισμούς και τους Ισολογισμούς της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) για το έτος 2016 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

2016 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (29-06-2016)

2016 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

2016 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

2016 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015