04122024Παρ
Last updateΠεμ, 20 Απρ 2023 12am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 2018

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 2018 (1)

Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τις Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους Διοικητικούς και Οικονομικούς Απολογισμούς και τους Ισολογισμούς της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) για το έτος 2018 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (08-09-2018)

2018 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

2018 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

2018 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017