03312023Παρ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 11am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 2017

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων 2017 (1)

Τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, τις Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους Διοικητικούς και Οικονομικούς Απολογισμούς και τους Ισολογισμούς της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) για το έτος 2017 μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (05-07-2017)

2017 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

2017 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

2017 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016