06072023Τετ
Last updateΠεμ, 20 Απρ 2023 12am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2019 14:12

EKO Racing Dirt Games: Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Η ΟΜΑΕ προσκαλεί κατασκευαστές ελαστικών XCCrosscar, μέσω των νομικών ή φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν στην Ελλάδα, σε διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών XCCrosscar που θα χρησιμοποιηθούν στους αγώνες των EKO Racing Dirt Games 2019 και 2020.

Τα ελαστικά που θα επιλεγούν θα χρησιμοποιηθούν κατά αποκλειστικότητα από όλους τους αγωνιζομένους των κατηγοριών 600 κ.εκ και 750 κ.εκ. σε όλους τους αγώνες EKO Racing Dirt Games για το έτος 2019 και 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές στα γραφεία της ΟΜΑΕ που βρίσκονται στη διεύθυνση: Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών -ΟΑΚΑ, Ποδηλατοδρόμιο (Α΄ Επίπεδο), Λ. Κηφισίας 37 -15123 Μαρούσι, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28/1/2019 και ώρα 16:00. Πέρα από αυτή την ημερομηνία και ώρα, καμία προσφορά δε θα γίνει δεκτή.

Οι προσφορές πρέπει να φέρουν με ευκρίνεια πάνω τους την επωνυμία του νομικού ή φυσικού προσώπου που τις καταθέτει, τη διεύθυνση της έδρας του καθώς και την ένδειξη ‘’Προσφορά για το Διαγωνισμό Ελαστικών EKO Racing Dirt Games 2019-2020’’.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Διαστάσεις μπροστά ελαστικών 165x70 - 10
Διαστάσεις πίσω ελαστικών 225/40 - 10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
• Οι προσφορές θα πρέπει ανά κατηγορία να έχουν μια τιμή που θα αναφέρεται σε σετ ελαστικών (δυο μπροστά και δυο πίσω ελαστικά), μια τιμή για μεμονωμένο μπροστά ελαστικό και μια τιμή για μεμονωμένο πίσω ελαστικό
• Οι τιμές θα πρέπει να είναι τελικές, δηλαδή να συμπεριλαμβάνουν κάθε είδους φόρους, τέλη, ΦΠΑ, μεταφορικά, δασμούς εισαγωγής και οποιαδήποτε άλλη πιθανή επιβάρυνση
• Οι τιμές θα αναφέρονται για αγορά των ελαστικών από αγωνιζόμενους στον τόπο τέλεσης του αγώνα. Εκτός αγωνιστικών διοργανώσεων και στην έδρα του προμηθευτή και με την ίδια τιμή
• Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να σχετίσουν τις προσφερόμενες τιμές με οποιασδήποτε μορφής προϋπόθεση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
• Η 3μελής επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού θα οριστεί από το ΔΣ της ΟΜΑΕ.
• Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή αξιολόγησης της ΟΜΑΕ αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους
• Οι προσφορές δε θα αξιολογηθούν αποκλειστικά με βάση την τιμή. Η αξιολόγηση θα γίνει βάση της τιμής των προϊόντων, της καταλληλόλητας των προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία λαμβανομένης υπόψη της μέχρι σήμερα παρουσίας του ελαστικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τις πρόσθετες παροχές των ενδιαφερομένων προς τους αγωνιζομένους και την ΟΜΑΕ και της εμπειρίας των ενδιαφερομένων στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών

• Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι προσφορές θα εγκριθούν, θα κληθούν άμεσα να υπογράψουν με την ΟΜΑΕ σύμβαση προμήθειας και θα αναφέρονται στο παρόν κείμενο σαν προμηθευτές
• Η υποχρέωση της ΟΜΑΕ περιορίζεται στην αποκλειστική χρήση των ελαστικών για τις κατηγορίες EKO Racing Dirt Games που αναφέρονται στο παρόν κείμενο
• Η ΟΜΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τη σύμβαση προμήθειας σε περίπτωση που προκηρυχτούν στο EKO Racing Dirt Games επιπλέον κατηγορίες από αυτές που αναφέρονται στο παρόν κείμενο.
• Τα ελαστικά πρέπει να έχουν ημερομηνία κατασκευής κατά το μέγιστο ενός έτους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
• Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν έως 30/3/19 επαρκές στοκ από όλα τα ελαστικά που επιλέχτηκαν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των αγωνιζόμενων
• Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν επαρκή φυσική παρουσία σε όλους τους αγώνες EKO Racing Dirt Games ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των αγωνιζόμενων
• Οι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν την τεχνική δυνατότητα και τα κατάλληλα όργανα ώστε να συνδράμουν τη διοργάνωση σε σχέση με τον έλεγχο για την εγκυρότητα και καταλληλότητα των ελαστικών σε όλους τους αγώνες EKO Racing Dirt Games.
• Οι προμηθευτές θα πρέπει κατά τη διάρκεια της χρονιάς να διατηρούν επαρκές στοκ ελαστικών ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των αγωνιζόμενων τόσο κατά τους αγώνες EKO Racing Dirt Games όσο και για τις προπονήσεις τους.
• Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν έως τις 28/1/2019 στην ΟΜΑΕ δυο μπροστά και δυο πίσω ελαστικά σαν δείγμα αναφοράς
• Είναι επιθυμητή η σήμανση του λογοτύπου EKO Racing Dirt Games ή η ύπαρξη Barcode.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
• Για την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας με την ΟΜΑΕ οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης τραπέζης 3.000 ευρώ
• Γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων προς διευκόλυνση των προμηθευτών
• Άλλης μορφής εγγύησης θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση από την επιτροπή και εάν εξασφαλίζει τα συμφέροντα αγωνιζομένων και Ομοσπονδίας θα γίνεται δεκτή
• Η εγγυητική επιστολή ή άλλης μορφής εγγύηση θα επιστραφεί με τη λήξη της συμβάσεως που θα υπογράφει
• Η ΟΜΑΕ έχει την ευχέρεια να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο της εγγύησης σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί σε κάποια από τις υποχρεώσεις του, όπως επίσης και να αναζητήσει κάθε θετική ζημία την οποία θα υποστούν οι αθλητές από την μη προσήκουσα εκτέλεση της υποχρέωσης του προμηθευτή (όπως π.χ. διαφορά τιμής αγοράς κ.λ.π.)

Για πληροφορίες-διευκρινίσεις: κ. Μαρία Τόγελου-Τσόνα 210 6892000, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.