06232024Κυρ
Last updateΠεμ, 20 Απρ 2023 12am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Μαϊος 2022

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αναταραχή στις τάξεις κάποιων μορφών αγώνων, και συγκεκριμένα στους αγώνες Αναβάσεων και Rally. Σε συνέχεια αυτών, η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος αναφέρει τα εξής:

1. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε επανειλημμένα κατά το προηγούμενο διάστημα διευκρινίσεις σε σχέση με τους τεχνικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς διεξαγωγής των αγώνων, πάντα με τη συνεργασία του ΣΟΑΑ και του ΣΟΑΑΒΕ.

2. Άκουσε τις απόψεις και συζήτησε με τους συνδέσμους οδηγών αγώνων, δεδομένου ότι εκπρόσωποί τους συμμετέχουν στο ΔΣ και την ΕΠΑ της ΟΜΑΕ.

3. Ανέστειλε χρονικά την εφαρμογή των κανονισμών, προκειμένου οι όποιες αλλαγές να γίνουν ομαλά για αγωνιζόμενους και μηχανικούς.

Αποτέλεσμα όλων των συζητήσεων της ΟΜΑΕ-ΕΠΑ με τους Συνδέσμους ΣΟΑΑ και ΣΟΑΑΒΕ, το διάστημα των προηγούμενων μηνών, είναι οι παρακάτω τροποποιήσεις οι οποίες αποτυπώνονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΨΙΛΟΝ 
Με κίτρινο όσα ισχύουν στον τεχνικό κανονισμό της Ομάδας Ε 2022 με μπλε οι τροποποιήσεις

Αρθρο 1, Παράγραφος 2
Η μετάβαση ενός αυτοκινήτου από τις ομάδες Α ή / και Ν στην ομάδα Ε επιτρέπεται (δεν επιβάλλεται όμως) όταν το αυτοκίνητο συμπληρώσει δεκατέσσερα δεκαοκτώ (14) (18) έτη από την έκδοση του βασικού Δ.Α. της ομάδας Α (λαμβανομένης υπόψην της 31/12 του έτους συμπλήρωσης δηλ. αν το βασικό Δ.Α. έχει εκδοθεί στις 1/4/2000 η μετάβαση στην ομάδα Ε επιτρέπεται από την 1/1/2015 2019). Αυτό ασχέτως αν το βασικό Δ.Α. έχει πάρει παρατάσεις ισχύος του από τη FIA, που αυξάνουν την ισχύ του πέραν των 14 18 ετών. 

Έλεγχος της τεχνικής λίστας μοντέρνων αυτοκινήτων Α,Ν,Ε,R,Rally,T 2022, σύμφωνα με τις λίστες παρατάσεων των Δ.Α. της FIA.

Άρθρο 1, Παράγραφος 4
Δεν επιτρέπεται η μετάβαση ενός αυτοκινήτου στην ομάδα Ε εφόσον το Δ.Α. έχει λήξει μετά την 31/12/2020 περιλαμβανομένης και της όποιας παράτασης.

Εξαιρούνται όσα αυτοκίνητα έχουν ήδη τροποποιήσει τα αυτοκίνητα τους και έχουν μεταβεί στην ομάδα Ε. Δίνεται η δυνατότητα δήλωσής τους έως 30/6/2022, πχ Opel Astra opc, Honda Civic Type R.  

Άρθρο 2, παράγραφος 3
Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετάβαση στην ομάδα Ε των ακόλουθων αυτοκινήτων:

Όλα τα αυτοκίνητα > 1600 cc και  ≤ 2000 cc που το δελτίο αναγνώρισής τους συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων έχει λήξει μεταξύ 01/01/2015 και 31/12/2020. 

(Δίνεται η δυνατότητα να εκδώσουν Δ.Τ.Τ με τις παραπάνω προϋποθέσεις έως 31/08/2022)

Όλα τα αυτοκίνητα ομάδας R δηλ. που διαθέτουν επέκταση “VK-R” του Δ.Α.
Ολα τα αυτοκίνητα Kit Car > 1400 cc και ≤ 1600 cc και τα αυτοκίνητα που
είναι όμοιο μοντέλο με τα Kit Car (π.χ. Peugeot 106), που διαθέτουν επέκταση “VK” του Δ.Α και το αρχικό Δ.Α. έχει εκδοθεί μετά την 01/01/1997. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα μπορούν να συμμετέχουν στην κατηγορία Ε με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) Πρέπει να είναι σύμφωνα με τον αντίστοιχο τεχνικό κανονισμό της ομάδος Α και το Δ.Α. .
β) Αυτοκίνητα για τα οποία εκδόθηκε ΔΤΤ έως 31/12/2021 και συμμετείχαν σε αγώνες με τις ελευθερίες του Τ.Κ. ομάδος Ε 2021 συνεχίζουν και συμμετέχουν στην ομάδα Ε αλλά με την προϋπόθεση να είναι σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό της ομάδος Α ως προς το ελάχιστο βάρος και την διάσταση των ελαστικών. Δίνεται η δυνατότητα να εκδώσουν Δ.Τ.Τ με τις παραπάνω προϋποθέσεις από 01/01/2022 έως 28/02/2022. 

(Δίνεται η δυνατότητα να εκδώσουν Δ.Τ.Τ με τις παραπάνω προϋποθέσεις  έως 31/08/2022)

Από την 01/03/2022 δεν θα εκδίδεται ΔΤΤ στα ανωτέρω αυτοκίνητα που να αφορά την ομάδα Ε.

Από την 1/9/2022 δεν θα εκδίδεται ΔΤΤ στα ανωτέρω αυτοκίνητα που να αφορά την ομάδα Ε.

Από 1/1/2024 δημιουργείται η F2/Ε για τα δικίνητα αυτοκίνητα έως 2000 cc της Ομάδας ΕΨΙΛΟΝ, έως τότε προσμετρούν στην F2 όπως ισχύει.

Β. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Εκπρόσωποι των Ιστορικών αυτοκινήτων θα είναι τα δύο μέλη των Επιτροπών Ράλλυ και Αναβάσεων με την προσθήκη ενός επιπλέον έμπειρου προσώπου που θα χαίρει της εκτίμησης του χώρου των Ιστορικών.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ–ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τα θερμαντικά μέσα των ελαστικών επιτρέπονται για το έτος 2022. Θεσπίστηκε το warm up ως χώρος διαδρομής και με μέτρα ασφαλείας αγωνιστικής διαδρομής, για να διευκολύνει τους αγωνιζόμενους. Η αποσαφήνιση της διαδικασίας εκκίνησης θα συζητηθεί εκ νέου με τους συνδέσμους ΣΟΑΑ και ΣΟΑΑΒΕ εντός των επόμενων τριών μηνών και σίγουρα μετά από δύο τουλάχιστον αναβάσεις. Η εμπειρία διοργανωτών και αγωνιζόμενων θα θέσει τις βάσεις της συζήτησης. Ό Αλυτάρχης του αγώνα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Δ. ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Η Ομοσπονδία έκανε αποδεκτό το αίτημα των συνδέσμων ΣΟΑΑ και ΣΟΑΑΒΕ και μείωσε την αύξηση των παραβόλων κατά το ήμισυ. Στόχος της Ομοσπονδίας είναι να περιφρουρήσει την ασφάλεια των αγώνων και να στοχεύσει δυναμικά στην προβολή τους.

Η ΟΜΑΕ-ΕΠΑ θεωρεί παράγοντες του μηχανοκίνητου αθλητισμού τους αγωνιζόμενους, την πολιτεία, τα σωματεία-μέλη της, τους μηχανικούς, τους εμπόρους αγωνιστικών ειδών, τους χορηγούς, τους φίλους και θεατές, τις εκατοντάδες των στελεχών των αγώνων, τις τοπικές κοινωνίες, τους δημοσιογράφους, τους φωτογράφους, τις περιφέρειες και τους Δήμους.

Με σεβασμό στο σύνολο των 3.141 ενεργών αγωνιζόμενων, στο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από τους νόμους και τις διατάξεις της χώρας μας, στους κανονισμούς της FIA, κυρίως στα μέτρα ασφαλείας αγωνιζομένων και θεατών και πάνω από ΟΛΑ, στην ιδανική συγκυρία για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως αυτή εκφράσθηκε από την πολιτεία με τις παρεμβάσεις και τις πρωτόγνωρες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο στην ιστορία του motorsport στη χώρα μας, ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ να δώσουν όλη τους την ενέργεια και να συμμετάσχουν όλοι, από το δικό τους τομέα, στους αγώνες Αναβάσεων και Rally.

Το πρώτο Σεμινάριο του προγράμματος FIA Grant στη χώρα μας, για την εκπαίδευση των στελεχών της ΟΜΑΕ στον τομέα της ασφάλειας των αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, διεξήχθη στις 7-8 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civitel Olympic της Αθήνας.

Οι απεσταλμένοι της Διεθνούς Ομοσπονδίας εισηγητές, η κα Sue Sanders και ο κ. Hani Shaban, προχώρησαν σε αναλυτική παρουσίαση των σύγχρονων προδιαγραφών ασφαλείας των αγώνων αυτοκινήτου προς τους Αλυτάρχες, υπεύθυνους ασφαλείας και κριτές του ακροατηρίου. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος έγινε τριήμερο διαδικτυακό σεμινάριο τεχνικών εφόρων.

Το Σεμινάριο της Αθήνας ήταν ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η FIA στα μέλη της -όπως είναι η ΟΜΑΕ, ως ASN της Ελλάδας από το Δεκέμβριο του 2019- για την αναβάθμιση του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.

Η ΟΜΑΕ επέλεξε να ξεκινήσει τη συμμετοχή της στο FIA Grant Programme από τη σημαντικότερη από όλες τις ευκαιρίες που αυτό προσφέρει: την εκπαίδευση των στελεχών του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού για θέματα των σύγχρονων προδιαγραφών ασφαλείας. Στόχος της Ομοσπονδίας είναι να συνεχίσει απρόσκοπτα την προσπάθειά της προς αυτήν την κατεύθυνση, αξιοποιώντας κάθε εργαλείο αναβάθμισης που της προσφέρει η FIA.

Στo πλαίσιo του προγράμματος της FIA Grant Programme, που αποσκοπεί στην επιμόρφωση των στελεχών των εθνικών λεσχών μελών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, στις 7-8 Μαίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία το πρώτο τεχνικό σεμινάριο επιμόρφωσης και ενημέρωσης τεχνικών εφόρων που εξειδικεύονται στο Drag Racing.

Η ΟΜΑΕ, ως πλήρες και ισότιμο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας, προσκλήθηκε από τη FIA -η οποία κάλυψε το σύνολο των εξόδων τους- να συμμετάσχει με δύο τεχνικούς εφόρους της, τον Αλέξη Μαραντζίδη και τον Στέλιο Κεφαλά. Συνολικά, στο σεμινάριο που συνδιοργανώθηκε με τη Σουηδική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (SBF) συμμετείχαν 26 τεχνικοί έφοροι από 9 χώρες.

Την πρώτη μέρα το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην πίστα Tierp Arena, όπου πραγματοποιούνται δύο αγώνες του Ευρωπαικού Πρωταθλήματος Dragster. To πρόγραμμα ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Προέδρου της Επιτροπής Drag Racing της FIA, Lars Pettersson, και κατόπιν οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε δύο οχήματα, σε θέματα ασφαλείας και στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου κατά την διάρκεια ενός αγώνα.

Ταυχτόχρονα, ο Τεχνικός Έφορος της FIA για αγώνες Drift και Drag Racing, Frans Steilberg διεξήγαγε τη θεωρητική εκπαίδευση, και εν συνέχεια έγινε ενημέρωσε για τις προδιαγραφές SFI από εκπρόσωπο του SFI Foundation.

Η δεύτερη μέρα περιλάμβανε θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας (κράνη , ζώνες , καθίσματα, ρουχισμός κ.τ.λ.) από τον Nuno Kosta -επικεφαλής ασφάλειας αγωνιζόμενων της FIA-, καθώς και εμβάθυνση σε πιο εξειδικευμένα τεχνικά θέματα μηχανολογικής φύσεως από τον Frans Steilberg Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Αξιοποιώντας όλες τις πολύτιμες ευκαιρίες που προσφέρει η FIA, η ΟΜΑΕ φιλοδοξεί να συνεχίσει την προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πληρέστερη και ταχύτερη αναβάθμιση των γνώσεων και των εμπειριών των στελεχών της για τα θέματα ασφάλειας στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό.