06052023Δευ
Last updateΠεμ, 20 Απρ 2023 12am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Απρίλιος 2022

The history of the Greek race of the World Rally Championship is full of legendary memories, starring mythical drivers and iconic cars. Some of these legends will revive at the 15th Historic Acropolis Rally, which will be held on June 4-5, 2022.

The newly formed Acropolis Rally Legends Trophy will contribute to the revival of the legends from the 1990s, featuring Group A and Group N rallycars homologated by the FIA from 1 January 1991 until 31 December 1999.

The participants in this Trophy will follow the exact route of the 15th Historic Acropolis Rally. They will start under the Parthenon and will finish at the Zappeion Megaron at the center of Athens, tackling the same Special Stages in the meantime.

During the 11 classic and landmark Special Stages of the Rally, the competitors of the 1st Acropolis Rally Legends Trophy will be starting after the competitors of the Historic Acropolis Rally, the main "protagonists" of the event.

They will be eligible for the General classification of the Acropolis Rally Legends race, the General classification of Group A and Group N, the General classification for the natural-aspired two-wheel-drive 2.000 cc cars (F2) and for the natural-aspired two-wheel-drive 1.600 cc cars - as well as their individual Classes.

The aim of the Organizing Committee is to establish the Acropolis Rally Legends Trophy in the context of the Historic Acropolis Rally, to offer -especially to slightly younger spectators- unique memories and emotions of the not-so-distant past, with iconic cars driven by some of the legendary drivers of world rallying's history.

They will provide a unique spectacle, together with the competitors driving rallycars of the past decades in the Sporting category, as well as some of the most impressive and well-preserved classic cars of the Regularity category. The latter will be conducted simultaneously and of course on different Stages. The Regularity Rally leg of the 2022 Historic Acropolis Rally is one of the qualifying events for the FIA ​​Regularity Trophy 2022 final.

The 15th Historic Acropolis Rally, therefore, will bring back memories, images, smells and sounds from all the decades of rallying in the last century, in a memorable celebration of the history of the Acropolis Rally in the WRC.

Η ιστορία του ελληνικού αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ είναι γεμάτη με θρυλικές αναμνήσεις, με πρωταγωνιστές μυθικούς οδηγούς και αυτοκίνητα-ορόσημα. Ορισμένοι από τους θρύλους αυτούς θα αναβιώσουν στο 15ο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, που θα διεξαχθεί με επίκεντρο την Ιτέα στις 4-5 Ιουνίου 2022.

Ο νεοσύστατος θεσμός Acropolis Rally Legends θα συμβάλλει στην αναβίωση ορισμένων από αυτούς τους θρύλους από τη δεκαετία του 1990, καθώς σε αυτόν θα μπορούν να συμμετάσχουν αυτοκίνητα των κατηγοριών Α και Ν με ημερομηνία έκδοσης Δελτίου Αναγνώρισης FIA από την 1η Ιανουαρίου 1991 μέχρι και τη 31η Δεκεμβρίου 1999.

Οι συμμετέχοντες στο θεσμό αυτό θα ακολουθήσουν ακριβώς στα χνάρια του 15ου Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, που αναβιώνει πανηγυρικά φέτος. Θα λάβουν εκκίνηση κάτω από τον Παρθενώνα και θα τερματίσουν στο Ζάππειο Μέγαρο, ενώ ενδιάμεσα θα αγωνιστούν στις ίδιες Ειδικές Διαδρομές.

Συγκεκριμένα, στις 11 κλασικές και εμβληματικές ΕΔ οι αγωνιζόμενοι του 1ου Acropolis Rally Legends θα έχουν τη δική τους σειρά εκκίνησης, μετά τους αγωνιζόμενους του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, που με τα Ιστορικά αυτοκίνητά τους είναι και οι «πρωταγωνιστές» του αγώνα.

Σε επίπεδο διακρίσεων, θα μπορούν να διεκδικήσουν τη Γενική κατάταξη του αγώνα Acropolis Rally Legends, τη γενική της κατηγορίας Α και της κατηγορίας Ν, τη Γενική στα Δικίνητα ατμοσφαιρικά έως 2000 κ.εκ. (F2) και στα Δικίνητα ατμοσφαιρικά έως 1600 κ.εκ. (F3) - καθώς φυσικά και τη διάκριση στις κλάσεις τους.

Το 1ο Acropolis Rally Legends συνοδεύεται από τη φιλοδοξία της οργάνωσης να καθιερωθεί στο πλαίσιο του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, ώστε να προσφέρει -και σε λίγο νεαρότερους θεατές- μοναδικές αναμνήσεις και συγκινήσεις του λίγο πιο πρόσφατου παρελθόντος, με εμβληματικά αυτοκίνητα που οδηγούσαν ορισμένοι από τους σπουδαιότερους οδηγούς της ιστορίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Αυτά, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες συγκινήσεις του κυρίως αγώνα που επιφυλάσσουν οι αγωνιζόμενοι τόσο με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα περασμένων δεκαετιών της κατηγορίας Sporting, όσο και με ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά και άρτια συντηρημένα κλασσικά αυτοκίνητα του αγώνα Regularity. Ο τελευταίος θα διεξαχθεί ταυτόχρονα και φυσικά σε διαφορετικές διαδρομές. και εχει επιλεγεί από τη FIA ως ένας από τους προκριματικούς αγώνες που οδηγούν στον μεγάλο τελικό του FIA Regularity Trophy 2022.

Το 15ο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, κατά συνέπεια, θα επαναφέρει μνήμες, εικόνες, μυρωδιές και ήχους από όλες τις δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, σε μια γιορτή του ελληνικού «εθνικού μας αγώνα».