11182019Δευ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 16:54

ΑΣΕΑΔ: Απόφαση μετά από προσφυγή του κ. Θ.Δελαγραμμάτικα κατά της απόφασης 2/2018 της ΕΦΙΠ

Rate this item
(0 votes)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 / 29-6-2018
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

[........................]

Του προσφεύγοντος: Θεόδωρου Δελαγραμμάτικα, κατοίκου Ασπροπύργου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Πέππα.
Της καθ’ ης η προσφυγή: Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Ζορμπά.
Της προσθέτως παρεμβαίνουσας υπέρ της καθ’ ης: Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.)

[........................]

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Απορρίπτει την προσφυγή και δέχεται την πρόσθετη παρέμβαση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του κατ’ άρθρο 36 του ν. 2725/1999 ειδικού λογαριασμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε στο Μαρούσι στις 7 Μαΐου 2018 και δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο στις 29 Ιουνίου 2018.

Read 201 times Last modified on Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 11:55