11142019Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 16:48

ΑΣΕΑΔ: Απόφαση μείωσης ποινής μετά από προσφυγή της κα. Π.Δελαγραμμάτικα κατά της απόφασης 2/2018 της ΕΦΙΠ

Rate this item
(0 votes)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66 / 29-6-2018
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

[................................]

Των προσφευγόντων: 1) Παναγιώτας Δελαγραμμάτικα, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αγίου Γεωργίου αριθ. 56) και 2) Παρασκευά Τασιόπουλου, κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής (οδός Βεροίας αριθ.36), οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Πέππα.
Της καθ’ ης η προσφυγή: Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Ζορμπά.
Της προσθέτως παρεμβαίνουσας υπέρ της καθ’ ης: Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.)

[................................]

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.
Δέχεται εν μέρει την προσφυγή και απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση ως προς την πρώτη προσφεύγουσα.
Μεταρρυθμίζει την προσβαλλόμενη απόφαση της Ε.ΦΙ.Π. με αριθμό 2/2018 ως προς την επιβληθείσα σε βάρος της πρώτης προσφεύγουσας ποινή, την οποία περιορίζει σε στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας δέκα (10) μηνών με αναστολή τριών (3) ετών.
Απορρίπτει την προσφυγή και δέχεται την πρόσθετη παρέμβαση κατά τα λοιπά.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στους προσφεύγοντες.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 7 Μαΐου 2018 και δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο στις 29 Ιουνίου 2018.

Read 196 times Last modified on Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 11:55