11182019Δευ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 15:52

ΕΔΕ: Υπόθεση Κωσταντίνου Παπαχρήστου (Ανάβαση Πορταριάς 2015)

Συνήλθε σήμερα την 10η Δεκεμβρίου 2015 το Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων της ΟΜΑΕ, στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο -Λ. Κηφισίας 37, Ποδηλατοδρόμιο, Μαρούσι Αττικής) παρόντων των Ιωάννη Μεσημέρη -Προέδρου, Δημητρίου Βερούτη -Μέλους και Χριστόφορου (Άκη) Σαραντόπουλου -Μέλους με την παρουσία της συμπράττουσας γραμματέως-πρακτικογράφου Μαρίας Τόγελου, προκειμένου να  εξετάσει την έφεση του αθλητή Κων/νου Παπαχρήστου κατά της με αριθμό 3 απόφασης των Αγωνοδικών στην Ανάβαση Πορταριάς της 6-11-2015, η οποία ελήφθη μετά από αυτεπάγγελτο τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό του με αριθμό συμμετοχής 39, εργοστασίου κατασκευής CITROEN, τύπου SAXO VTS, ομάδας Α, κλάση 6.

Η προσβαλλόμενη απόφαση των αγωνοδικών ελήφθη με βάση την έκθεση τεχνικών εφόρων με αριθμό 4 / 28-9-2015  σχετικά με συμπληρωματικό τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητου του εκκαλούντος αθλητή, που έγινε σε συνεργείο στον Γέρακα Αττικής, όπου μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο, με την συγκατάθεση του ιδίου όπως αυτός κατάθεσε.
Παραδεκτά ο εκκαλών άσκησε την κρινόμενη έφεσή του κατά της απόφασης των αγωνοδικών και ως εκ τούτου το Δικαστήριο προχωρεί σε περαιτέρω εξέταση αυτής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα που υπάρχουν στο σχηματισθέντα φάκελο, τα έγγραφα που προσκόμισε ο εκκαλών και την ενώπιον του Δικαστηρίου κατάθεση του μάρτυρα μηχανικού του Μιχαήλ Κουρέτσου.
Από τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα, την ομολογία του εκκαλούντος και την κατάθεση του μάρτυρά του προέκυψε ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς σε όλα τα ελεγχθέντα μέρη αυτού, εκτός από τον σφόνδυλο του κινητήρα (βολάν), ο οποίος βρέθηκε να έχει  βάρος 5.310 g, ενώ το ελάχιστο βάρος που αναφέρεται και προβλέπεται στο Δελτίο Αναγνώρισης με αριθμό  A-5564, το οποίο ισχύει για το εν λόγω αυτοκίνητο και την ομάδα και κατηγορία στην οποία συμμετείχε (Α-6), είναι 5.408 g, ήτοι βρέθηκε κατά 98 g ελαφρύτερος. Το γεγονός αυτό δεν αμφισβήτησε ο εκκαλών, ούτε ο μάρτυράς του μηχανικός, ισχυρίσθηκε όμως ότι το ανταλλακτικό αυτό είναι γνήσιο CITROEN και ότι μετά τον τεχνικό έλεγχο ζύγισε και άλλα δύο τεμάχια που έχει ως εφεδρικά και βρέθηκαν και αυτά ελαφρύτερα κατά 98 g, γεγονός το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει  τον διενεργηθέντα έλεγχο. 
Ο εκ μέρους του εκκαλούντος προβληθείς ισχυρισμός ότι οι σφόνδυλοι είναι εκ κατασκευής   μειωμένου βάρους σε σχέση με το ισχύον Δελτίο Αναγνώρισης, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από το παρόν Δικαστήριο, αφού ούτε περιλαμβάνεται ως λόγος στην κρινόμενη έφεση, ούτε αποδείχθηκε    κατά την διαδικασία  και τον έλεγχο που διενεργήθηκε ότι ισχύει.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι απορριπτέος είναι και ο ισχυρισμός του εκκαλούντος ότι ο έλεγχος   διενεργήθηκε κατ’ εσφαλμένο τρόπο για το λόγο ότι η ζύγιση του ανταλλακτικού έγινε μαζί με τις βίδες που το συγκρατούν, ενώ από το ισχύον  Δελτίο Αναγνώρισης προκύπτει ότι το αναφερόμενο βάρος είναι χωρίς τις βίδες. Ο υπολογισμός του βάρους με τις βίδες, προβλέπεται μόνο στην επέκταση «VK», η οποία όμως δεν ισχύει για την κατηγορία Α-6 στην οποία υπάγεται το αυτοκίνητο του εκκαλούντος, επιπλέον δε, εάν εγένετο δεκτός ο ισχυρισμός αυτός είναι προφανές ότι η διαφορά του βάρους χωρίς τις βίδες θα ήταν μεγαλύτερη.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την κρινόμενη έφεση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου, σύμφωνα με τον κανονισμό.       

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                             Ιωάννης Μεσημέρης                                        Δημήτριος Βερούτης

                                                                                                                          Χριστόφορος Σαραντόπουλος