11132019Τετ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 12:10

ΕΔΕ: Υπόθεση Νικόλαου Ζάχου

Την 21-12-2017 και ώρα 20:00 στα γραφεία της ΟΜΑΕ συνήλθε η Eπιτροπή Eφέσεων της ΟΜΑΕ, αποτελουμένη από τα μέλη αυτής Παύλο Αρναούτη, Δημήτριο Βερούτη και τον Προεδρεύοντα Νικόλαο Μαλανδράκη προκειμένου να εκδικάσουν την υποβληθείσα με αρ. πρωτ. 568/23.11.17 Έφεση κατά της απόφασης Αγωνοδικών Νο3 του αγώνα ταχύτητας ο οποίος διεξήχθη στις 11-12.11.2017 στην Τρίπολη, με την οποία επιβλήθηκε στον αθλητή Νικόλαο Ζάχο με αρ. συμμ. 10 ποινή αποκλεισμού για το δεύτερο σκέλος του αγώνα.

Ενώπιον της Επιτροπής προσήλθε ο εκκαλών αθλητής Νικόλαος Ζάχος, προκειμένου να αναπτύξει προφορικώς τους ισχυρισμούς της εφέσεώς του.
Παραδεκτώς εισάγεται προς εξέταση η έφεση του εκκαλούντος κατά της απόφασης Αγωνοδικών Νο3.

Ομόφωνα η Επιτροπή Εφέσεων αποφασίζει τα παρακάτω:

Παρότι η έλλειψη των συγκεκριμένων καπακιών του εμπρόσθιου προφυλακτήρα αποτελεί παράβαση του κανονισμού του Ενιαίου 2017 και επειδή η Επιτροπή αμφιβάλλει για την εκ προθέσεως αφαίρεση των καπακιών από τον εκκαλούντα, δέχεται την έφεση του Νικόλαου Ζάχου και τους λόγους αυτής, δηλαδή τα καπάκια αποκολλήθηκαν εξ αιτίας αγωνιστικού συμβάντος και μάλιστα όχι ταυτόχρονα αλλά διαδοχικά κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Εφίσταται η προσοχή στο μέλλον να φροντίζουν οι αγωνιζόμενοι για τη στέρεη τοποθέτηση των συγκεκριμένων εξαρτημάτων έτσι ώστε να μην αποσπώνται.

Η Επιτροπή αποφασίζει το παράβολο να επιστραφεί στο σύνολό του στον εκκαλούντα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
Ν. Μαλανδράκης            Π. Αρναούτης Δ. Βερούτης

Last modified on Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 12:13