12102019Τρι
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017 07:53

ΕΔΕ: Υπόθεση Χρήστου Ντέκα

Την 27-06-2017 και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΟΜΑΕ συνήλθε η Eπιτροπή Eφέσεων της ΟΜΑΕ, αποτελουμένη από τα μέλη αυτής Παύλο Αρναούτη, Δημήτριο  Βερούτη και τον Προεδρεύοντα Νικόλαο Μαλανδράκη προκειμένου να εκδικάσουν την υποβληθείσα Έφεση με αρ. πρωτ. 484/15.05.2017 κατά της με αρ. πρωτ. 30/10.05.2017 απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΟΜΑΕ με την οποία επιβλήθηκε στον αθλητή Χρήστο Ντέκα η ποινή της αργίας δύο (2) ετών.
Ενώπιον της Επιτροπής προσήλθαν ο εκκαλών αθλητής Χρήστος Ντέκας, ο πατέρας του Κωνσταντίνος Ντέκας, η μητέρα του Καλλιόπη Ξηρού-Ντέκα και η δικηγόρος αυτού Βασιλική Βλάσση, οι οποίοι προφορικώς ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς της εφέσεως του αθλητή.
Μετά την ακροαματική διαδικασία και τις καταθέσεις των μαρτύρων τους οποίους ο εκκαλών είχε ζητήσει να κληθούν προς υπεράσπισή του,

η Επιτροπή Εφέσεων ομόφωνα

αποφασίζει την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης με αριθμό 30/10.05.2017 του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΟΜΑΕ,
επιβάλλει την ποινή της προφορικής επίπληξης στον αθλητή Χρήστο Ντέκα επισημαίνοντας ότι εάν επαναληφθεί η ίδια συμπεριφορά θα τιμωρηθεί παραδειγματικά και
το παράβολο εφέσεως καταπίπτει σε ποσοστό 100% υπέρ της ΟΜΑΕ.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ
                       Ν. Μαλανδράκης             Π. Αρναούτης Δ. Βερούτης

Last modified on Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 08:04