11172019Κυρ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πειθαρχικό Συμβούλιο (29)

Σε συνέχεια του αιτήματός με ημερομηνία 14/05, για την άρση της ποινής της Αργίας για ένα (1) έτος στον αθλητή Αθανάσιο Χούρλια, στη συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου 2015, μετά από την εξέταση όλων των δεδομένων και μετά από διεξοδική συζήτηση, η ΕΠΑ Αποφάσισε την άρση της ποινής του αθλητή Αθανασίου…
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014 11:18

ΠΣ: Υπόθεση Αντώνιου Π. Μπουκαούρη

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενο από τον Νικόλαο Νασιόπουλο, Πρόεδρο, τον Γεώργιο Ραυτόπουλο και τον Ιωάννη Ρώσση, μέλη, συνήλθε σήμερα την 15η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19.00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. στην οδό Κωστή Παλαμά 46 στο Χαλάνδρι, για να εξετάσει την υπόθεση του κ. Αντωνίου Μπουκαούρη, στελέχους της…
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014 11:11

ΠΣ: Υπόθεση Χαρίλαου Θ. Βαρούτσου

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενο από τον Νικόλαο Νασιόπουλο, Πρόεδρο, τον Γεώργιο Ραυτόπουλο και τον Ιωάννη Ρώσση, μέλη, συνήλθε σήμερα την 27η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. στην οδό Κωστή Παλαμά 46 στο Χαλάνδρι, για να εξετάσει την υπόθεση του Χαρίλαου Θ. Βαρούτσου, αθλητή (Α.Μ.…
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενο από τον Νικόλαο Νασιόπουλο, Πρόεδρο, τον Γεώργιο Ραυτόπουλο και τον Ιωάννη Ρώσση, μέλη, συνήλθε σήμερα την 6η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. στην οδό Κωστή Παλαμά 46 στο Χαλάνδρι, για να εξετάσει την υπόθεση του αθλητή Ιωάννη Μουστακάκη ( Α.Μ./1032…
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α. αποτελούμενο από τον Νικόλαο Νασιόπουλο, Πρόεδρο, τον Γεώργιο Ραυτόπουλο και τον Ιωάννη Ρώσση, μέλη, συνήλθε σήμερα την 22η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α στην οδό Κωστή Παλαμά 46 στο Χαλάνδρι, για να εξετάσει την υπόθεση του κ. Αντωνίου Χούρλια, κηδεμόνα του…
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α αποτελούμενο από τον Νικόλαο Νασιόπουλο, Πρόεδρο, τον Γεώργιο Ραυτόπουλο και τον Ιωάννη Ρώσση, μέλη, συνήλθε σήμερα την 22η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α στην οδό Κωστή Παλαμά 46 στο Χαλάνδρι, για να εξετάσει την υπόθεση του Νικολάου Ιωάννου, αθλητή της κατηγορίας…
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 16:11

ΠΣ: Yπόθεση Χριστόφορου Λάντζη

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενο από τον κ. Νικόλαο Νασιόπουλο, Πρόεδρο, τον κ. Γεώργιο Ραυτόπουλο και τον κ. Ιωάννη Ρώσση, Μέλη, συνήλθε σήμερα την 9η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./Ε.Π.Α στην οδό Κωστή Παλαμά 46 στο Χαλάνδρι, για να εξετάσει την υπόθεση του κ.…
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενο από τον κ. Νικόλαο Νασιόπουλο, Πρόεδρο, τον κ. Γεώργιο Ραυτόπουλο και τον κ. Ιωάννη Ρώσση, Μέλη, συνήλθε σήμερα την 9η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. στην οδό Κωστή Παλαμά 46 στο Χαλάνδρι, για να εξετάσει την υπόθεση των κκ…
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 11:35

ΠΣ: Υπόθεση Αναστάσιου Τσερανίδη

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α αποτελούμενο από τον κ. Νικόλαο Νασιόπουλο, Πρόεδρο, τον κ. Γεώργιο Ραυτόπουλο και τον κ. Ιωάννη Ρώσση, Μέλη, συνήλθε σήμερα την 9η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε. στην οδό Κωστή Παλαμά 46 στο Χαλάνδρι, για να εξετάσει την υπόθεση του κ.…