11142019Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016 15:41

ΠΣ: Υπόθεση Στυλιανού Σαγανά

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση, τον Σούλη - Θεοδόση Εγγλέζο και τον Δημήτριο Χούχλα Μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 6η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση του Στυλιανού Σαγανά ο οποίος παρέστη με τον πατέρα του και μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του κ. Χάρη Γρηγορίου σχετικά με την αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον συναθλητή του Φίλιππο Καλέση, τον οποίο κτύπησε με πρόθεση με το καρτ του με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να βγει εκτός πίστας, κατά την διάρκεια του 3ου αγώνα Rotax Max Challenge στην πίστα καρτ San Nicolas της Καλαμάτας στις 25-26/6/2016 (άρθρα 151 παρ. 5 και 7 Ε.Α.Κ./2016).
Η Πειθαρχική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψιν της την από 26.6.2016 Απόφαση Αγωνοδικών Νο4, την τελική πορισματική Έκθεση των Αγωνοδικών μετά το πέρας του αγώνα, το προσκομισθέν αποδεικτικό υλικό (φωτογραφίες κλπ) και το από 6.7.2016 απολογητικό υπόμνημα του Στυλιανού Σαγανά το οποίο απορρίπτει, δεδομένου ότι δεν συντρέχει λόγος αναστολής της προόδου της διαδικασίας προκειμένου να συνδικασθούν οι με αρ. πρωτ. ΟΜΑΕ 348/16 καταγγελίες αυτού και του αδελφού του και να κληθούν να παράσχουν διευκρινίσεις οι Αγωνοδίκες και η Γραμματεία του αγώνα διότι, τα αναφερόμενα στην προαναφερθείσα καταγγελία δεν προκύπτουν σαν γεγονότα από καμία έκθεση των αρχών του αγώνα και σε κάθε περίπτωση δεν αφορούν τον παραπεμπόμενο αλλά τον αδελφό του. Αντίθετα η πράξη για την οποία παραπέμπεται ο Στυλιανός Σαγανάς επιβεβαιώνεται πλήρως από τις άνω εκθέσεις των Αγωνοδικών και Αλυτάρχη.

Κατόπιν των άνω και εκτιμώντας την βαρύτητα των πράξεών του, την απαράδεκτη και αντιαθλητική συμπεριφορά του και την βλάβη που επιφέρουν οι πράξεις του στους θεσμούς, κανόνες και κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αποφασίζει ομόφωνα και επιβάλλει στον Στυλιανό ΣΑΓΑΝΑ

την ποινή της αργίας για ένα (1) έτος και πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ (άρθρα 153, 154 επ  & 159 ΕΑΚ).

Επισημαίνεται ο τιμωρηθείς αθλητής είχε δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων (Άρθρο 180 Ε.Α.Κ.), στην οποία προχώρησε.

 

Γεώργιος Κανελλόπουλος (Πρόεδρος)

Ιωάννης Ρώσσης (Μέλος)

Δημήτριος Χούχλας (Μέλος)

Σούλης – Θεοδόσης Εγγλέζος (Μέλος)

Last modified on Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 12:35