11142019Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017 15:53

ΠΣ: Υπόθεση Παναγιώτη Ματζουράνη & Μαρίας Παναγιωτίδη

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Δημήτριο Χούχλα και τον Σούλη - Θεοδόση Εγγλέζο, μέλη, και Γραμματέα τον Νικόλαο Νασιόπουλο, συνεδρίασε σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο - ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση των α) Παναγιώτη Ματζουράνη, και β) Μαρίας Παναγιωτίδη σχετικά με την αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξαν ως κριτές προς τα στελέχη της διοργάνωσης του αγώνα RALLY ACROPOLIS 2017 (παράβαση ΕΑΚ 2016 -άρθρο 151 παρ.γ εδ.1. ). οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα δεν εμφανίστηκαν και η διαδικασία προχώρησε κανονικά ερήμην αυτών.

Η Πειθαρχική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν της α) την αναφορά του υπευθύνου κριτών Μάκη Μαντζίνου β) τις καταθέσεις των μαρτύρων Σπυρίδωνα Ζηρόπουλου και Μάκη Μαντζίνου οι οποίοι ήταν στελέχη της διοργάνωσης κατά την διεξαγωγή του προαναφεθέντος αγώνα και γ) το από 15.9.2017 απολογητικό υπόμνημα των αναφερομένων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αναφερόμενοι κριτές πράγματι διέπραξαν την παράβαση που τους αποδίδεται ήτοι: απείλησαν τα στελέχη του αγώνα ότι εάν δεν τους προκατεβάλλετο το 80% της αποζημίωσής τους θα αποχωρούσαν από την θέσης τους (ΣΕΧ και Αφετηρία ειδική διαδρομή Ελευθεροχώρι) πριν την διεξαγωγή του Β' σκέλους του αγώνα. Εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση στην διοργάνωση μέχρι την αντικατάστασή τους.

Για τους λόγους αυτούς η πειθαρχική επιτροπή εκτιμώντας την βαρύτητα των πράξεών τους, την απαράδεκτη και αντικανονική συμπεριφορά τους και την βλάβη που επέφεραν οι πράξεις τους στους θεσμούς κανόνες και κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού εν όψει και του γεγονότος ότι επρόκειτο για τον Εθνικό του Ευρωπαικού Πρωταθλήματος Αγώνα αποφασίζει και επιβάλλει ομόφωνα:

την ποινή της αργίας επί διετία ( 2 ) εις ένα έκαστο εξ’ αυτών
(άρθρα 153 και 159 Ε.Α.Κ./2016-2017)

Επισημαίνεται στους τιμωρηθέντες ότι μπορούν ν’ ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση της (άρθρο 180 επ. Ε.Α.Κ).

Ο Πρόεδρος: Γεώργιος Κανελλόπουλος
Τα Μέλη: Σούλης-Θεοδόσης Εγγλέζος, Δημήτριος Χούχλας
Ο Γραμματέας: Νικόλαος Νασιόπουλος

Last modified on Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017 16:31