11142019Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 11:47

ΠΣ: Υπόθεση Σωτήριου και Νικόλαου Αθανασόπουλου

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Σούλη-Θεοδόση Εγγλέζο, τον Δημήτριο Χούχλα, μέλη και Γραμματέα τον Νικόλαο Νασιόπουλο, συνεδρίασε την 7.6.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο - ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο) για να εξετάσει την υπόθεση των α) Σωτήριου Αθανασόπουλου και β) Νικολάου Αθανασόπουλου, σχετικά με την αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξαν αμφότεροι προς τον συναθλητή τους Χρήστο Σαγανά, σύμφωνα με τις υποβληθείσες αναφορές κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του 3ου αγώνα καρτ που διεξήχθη την 6-7.5.2017 στην Σπάρτη (παράβαση ΕΑΚ -άρθρο 123, 151 παρ.γ περ 5&7 ).
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψιν του τις ανωτέρω αναφορές και όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, την απολογία των αναφερομένων και εκτιμώντας την μεταμέλεια και την ειλικρινή στάση όλων ενώπιον της Επιτροπής, επιβάλλει ομόφωνα

στους α) Σωτήριο Αθανασόπουλο και β) Νικόλαο Αθανασόπουλο, την ποινή της επίπληξης (άρθρο 153 Ε.Α.Κ), με την αυστηρή σύσταση στο εξής να προσέχουν την συμπεριφορά τους και να τηρούν τους κανόνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Επισημαίνεται στους τιμωρηθέντες ότι μπορούν ν’ ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίησή της (άρθρο 180 επ. Ε.Α.Κ).

Ο Πρόεδρος: Γεώργιος Κανελλόπουλος
Τα Μέλη: Σούλης-Θεοδόσης Εγγλέζος, Δημήτριος Χούχλας
Ο Γραμματέας: Νικόλαος Νασιόπουλος