11142019Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 11:45

ΠΣ: Υπόθεση Σεραφείμ & Χρήστου Σαγανά

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Δημήτριο Χούχλα και τον Σούλη-Θεοδόση Εγγλέζο, μέλη, και Γραμματέα τον Νικόλαο Νασιόπουλο, συνεδρίασε σήμερα την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο - ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση των α) Χρήστου Σαγανά, και β) Σεραφείμ Σαγανά οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος (α) μετά και ο δεύτερος (β) δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους κ. Γρηγορίου Θεοχάρη σχετικά με την αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξαν με απρεπείς χειρονομίες και εκφράσεις σε βάρος συναθλητών και στελεχών του αγώνα σύμφωνα με τις υποβληθείσες αναφορές εν συνδυασμώ και με την απόφαση της 2ης συνεδρίασης των αγωνοδικών κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του 3ου αγώνα καρτ που διεξήχθη την 6-7.5.2017 στην Σπάρτη (παράβαση ΕΑΚ -άρθρο 123, 151 παρ. γ περ.5 &7).
Η Πειθαρχική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψιν της την από 7.5.2017 απόφαση των αγωνοδικών, την από 7.5.2017 αναφορά του κριτή Αναστάσιου Παπαδά και τις λοιπές αναφορές αγωνιζομένων, θεατών και στελεχών του αγώνα με την αυτή ως άνω ημερομηνία, το επισυναπτόμενο αποδεικτικό υλικό (έγγραφα, διαδικτυακό υλικό κλπ) τις απολογίες των αναφερόμενων όπως και την προφορική ανάπτυξη των ισχυρισμών του παρισταμένου δικηγόρου και εκτιμώντας την βαρύτητα των πράξεών τους, την απαράδεκτη και αντιαθλητική συμπεριφορά τους και την βλάβη που επιφέρουν οι πράξεις τους στους θεσμούς κανόνες και κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού αποφασίζει ομόφωνα:

(Ι) Απορρίπτει ως απαράδεκτη
την παραπομπή του Σεραφείμ Σαγανά λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης
ΚΑΙ
(ΙΙ) επιβάλλει:
Στον Χρήστο Σαγανά την ποινή της αργίας για τρία (3) έτη λαμβανομένου υπόψιν την κατ’ επανάληψιν παραπομπή του ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής και τις επανειλημμένες συστάσεις που του έχουν γίνει (άρθρα 153 &159 ΕΑΚ).

Επισημαίνεται στον τιμωρηθέντα ότι μπορεί ν’ ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίησή της (άρθρο 180 επ. Ε.Α.Κ).

Ο Πρόεδρος: Γεώργιος Κανελλόπουλος
Τα Μέλη: Σούλης-Θεοδόσης Εγγλέζος, Δημήτριος Χούχλας
Ο Γραμματέας: Νικόλαος Νασιόπουλος