11142019Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πέμπτη, 11 Μαϊος 2017 11:40

ΠΣ: Υπόθεση Χρήστου Ντέκα

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση, τον Σούλη - Θεοδόση Εγγλέζο τον Δημήτριο Χούχλα μέλη, και Γραμματέα τον Νικόλαο Νασιόπουλο, συνεδρίασε αρχικά την 26.04.2017 και μετά από αναβολή σήμερα την 10η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. ( Ποδηλατοδρόμιο - ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο ), για να εξετάσει την υπόθεση του Χρήστου ΝΤΕΚΑ, ο οποίος κατά την αρχική δικάσιμο 26.04.2017 παρέστη με τον πατέρα του πλην όμως σήμερα δεν εμφανίστηκε ούτε ο ίδιος ούτε ο πατέρας του παρόλο που αμφότεροι είχαν ειδοποιηθεί και λάβει γνώση της νέας ορισθείσας δικασίμου αφού άλλωστε αναβλήθηκε μετά από αίτημά τους προκειμένου να προσκομίσουν έγγραφα και να εξετάσουν μάρτυρες, σχετικά με την αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον συναθλητή του Διονύσιο ΛΙΒΕΡΗ, κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του 1ου αγώνα καρτ ROTAX Max Challenge που διεξήχθη την 12.03.2017 στην πίστα Μεγάρων (παράβαση ΕΑΚ -άρθρο 151 παρ. 5 ).
Η Πειθαρχική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψιν της την από 12.03.2017 αναφορά του αλυτάρχη Στυλιανού ΚΑΓΙΑΦΑ εν συνδυασμώ με την απόφαση Νο3/12.03.2017 απόφαση των αγωνοδικών η οποία σχετίζεται με την αντιαθλητική συμπεριφορά του Χρήστου ΝΤΕΚΑ και την κατάθεση του μάρτυρα Διονυσίου ΛΙΒΕΡΗ ο οποίος πέραν των άλλων επιβεβαίωσε και την αναφορά του αλυτάρχη.
Κατόπιν των άνω και εκτιμώντας την βαρύτητα των πράξεών του, την απαράδεκτη και αντιαλθητική συμπεριφορά του και την βλάβη που επιφέρουν οι πράξεις του στους θεσμούς κανόνες και κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού,
αποφασίζει ομόφωνα και επιβάλλει:

στον ΧΡΗΣΤΟ ΝΤΕΚΑ την ποινή της αργίας για δύο (2) έτη (άρθρο 159 ΕΑΚ)
Επισημαίνεται στον τιμωρηθέντα ότι μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίησή της (άρθρο 180 επ. Ε.Α.Κ)

Ο Πρόεδρος: Γεώργιος Κανελλόπουλος
Τα Μέλη: Ιωάννης Ρώσσης, Σούλης-Θεοδόσης Εγγλέζος, Δημήτριος Χούχλας
Ο Γραμματέας: Νικόλαος Νασιόπουλος