11142019Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 11:35

ΠΣ: Υπόθεση Αλέξανδρου Παπαθάνου

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε.-Ε.Π.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο Πρόεδρο, τους Ιωάννη Ρώσση και Σούλη- Θεοδόση Εγγλέζο μέλη και τον Νικόλαο Νασιόπουλο Γραμματέα, συνήλθε σήμερα την 1-3-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της ΟΜ.Α.Ε./Ε.Π.Α ( Ποδηλατοδρόμιο – ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο ) για να εξετάσει την υπόθεση του κ. Παπαθάνου Αλέξανδρου σχετικά με το γεγονός ότι, ως Αλυτάρχης του Αγώνα Baja στις 06 –11–2016 δεν τήρησε κατά την διεξαγωγή του τους ισχύοντες κανονισμούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού για τους αγώνες 4X4, σύμφωνα με το παραπεμπτικό έγγραφο της Ε.Π.Α.
Η Πειθαρχική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψιν της την ανωτέρω αναφορά της Ε.Π.Α. όπως και όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, την απολογία του αναφερόμενου και εκτιμώντας την ειλικρινή στάση που επέδειξε ο αναφερόμενος ενώπιον της Επιτροπής, κρίνει ότι δεν ενήργησε με δόλο και

αποφασίζει ομόφωνα να τον ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ από την κατηγορία που του αποδίδεται.
Συστήνει όμως σε αυτόν στο μέλλον είτε σαν διοργανωτής, είτε σαν Αλυτάρχης αγώνα, να τηρεί κατά γράμμα τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, χωρίς διαφοροποιήσεις σε διαδικτυακές αναφορές και να συνεργάζεται αρμονικά με τα αρμόδια όργανα της Ο.Μ.Α.Ε.-Ε.Π.Α.


Ο Πρόεδρος: Γεώργιος Κανελλόπουλος
Τα Μέλη: Ιωάννης Ρώσσης, Σούλης-Θεοδόσης Εγγλέζος
Ο Γραμματέας: Νικόλαος Νασιόπουλος