11142019Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 12:37

ΠΣ: Υπόθεση Κωνσταντίνου Ψιλιώτη

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενο από τον Γεώργιο  Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση  τον Σούλη – Θεοδόση Εγγλέζο και τον Δημήτριο Χούχλα μέλη, συνήλθε σήμερα την 9η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο-ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α Επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση του κ. Κωνσταντίνου Ψιλιώτη, σχετικά με την  αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε αρνούμενος μετά την λήξη του αγώνα της  ανάβασης Πορταριάς (25.9.2106) να περάσει το αγωνιστικό αυτοκίνητό του με αρ. συμμετοχής 67 δια αυτεπάγγελτο τελικό τεχνικό έλεγχο από τους τεχνικούς εφόρους σύμφωνα με την υποβληθείσα αναφορά των αγωνοδικών και την απόφαση της ΕΠΑ (παράβαση άρθρου 151 ΕΑΚ)
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και  την απολογία του Κων/νου Ψιλιώτη  εκτιμώντας τη βαρύτητα της πράξεώς του, και τέλος τη βλάβη που επιφέρει η πράξη του στους θεσμούς και κανόνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

επιβάλλει

ομόφωνα στον κ. Κωνσταντίνο Ψιλιώτη, την ποινή της αργίας έξη (6)  μηνών με τριετή αναστολή ( άρθρο 159 & 160  Ε.Α.Κ. ) και τον προειδοποιεί ότι στο εξής θα είναι υπό αυστηρή επιτήρηση όσον αφορά την συμπεριφορά του και την τήρηση των κανόνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού,  

Επισημαίνεται

στον τιμωρηθέντα ότι μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεως εντός δύο ( 2 ) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή της ( Άρθρα 160 Ε.Α.Κ. ).

Γεώργιος Κανελλόπουλος (Πρόεδρος)
Ιωάννης Ρώσσης (Μέλος)
Σούλης – Θεοδόσης Εγγλέζος (Μέλος)
Δημήτριος Χούχλας (Μέλος)

Last modified on Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016 10:30