12072019Σαβ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Πειθαρχικό Συμβούλιο (29)

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Δημήτριο Χούχλα και τον Σούλη - Θεοδόση Εγγλέζο, μέλη, και Γραμματέα τον Νικόλαο Νασιόπουλο, συνεδρίασε σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο - ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο), για να…
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Σούλη-Θεοδόση Εγγλέζο, τον Δημήτριο Χούχλα, μέλη και Γραμματέα τον Νικόλαο Νασιόπουλο, συνεδρίασε την 7.6.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο - ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο) για να εξετάσει την υπόθεση των α) Σωτήριου Αθανασόπουλου…
Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Δημήτριο Χούχλα και τον Σούλη-Θεοδόση Εγγλέζο, μέλη, και Γραμματέα τον Νικόλαο Νασιόπουλο, συνεδρίασε σήμερα την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο - ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση…
Πέμπτη, 11 Μαϊος 2017 11:40

ΠΣ: Υπόθεση Χρήστου Ντέκα

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση, τον Σούλη - Θεοδόση Εγγλέζο τον Δημήτριο Χούχλα μέλη, και Γραμματέα τον Νικόλαο Νασιόπουλο, συνεδρίασε αρχικά την 26.04.2017 και μετά από αναβολή σήμερα την 10η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της…
Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 11:42

ΠΣ: Υπόθεση Αθανασίου Ζάχου

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση, τον Δημήτριο Χούχλα, τον Σούλη - Θεοδόση Εγγλέζο, μέλη και τον Νικόλαο Νασιόπουλο γραμματέα, συνεδρίασε σήμερα την 26η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. ( Ποδηλατοδρόμιο - ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’…
Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 11:35

ΠΣ: Υπόθεση Αλέξανδρου Παπαθάνου

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε.-Ε.Π.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο Πρόεδρο, τους Ιωάννη Ρώσση και Σούλη- Θεοδόση Εγγλέζο μέλη και τον Νικόλαο Νασιόπουλο Γραμματέα, συνήλθε σήμερα την 1-3-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στα γραφεία της ΟΜ.Α.Ε./Ε.Π.Α ( Ποδηλατοδρόμιο – ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο ) για να εξετάσει την…
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 12:37

ΠΣ: Υπόθεση Κωνσταντίνου Ψιλιώτη

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενο από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση τον Σούλη – Θεοδόση Εγγλέζο και τον Δημήτριο Χούχλα μέλη, συνήλθε σήμερα την 9η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο-ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α Επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση του κ. Κωνσταντίνου Ψιλιώτη,…
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 12:36

ΠΣ: Υπόθεση Χρήστου Χατζαρά

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενο από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση τον Σούλη – Θεοδόση Εγγλέζο και τον Δημήτριο Χούχλα μέλη, συνήλθε σήμερα την 9η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18.30 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο-ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α Επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση του κ. Χρήστου Χατζαρά,…
Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 12:35

ΠΣ: Υπόθεση Κωνσταντίνου Δημητρόπολου

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενο από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση τον Σούλη – Θεοδόση Εγγλέζο και τον Δημήτριο Χούχλα μέλη, συνήλθε σήμερα την 9η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18.30 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο-ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α Επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση του κ. Κωνσταντίνου Δημητρόπουλου,…
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016 15:41

ΠΣ: Υπόθεση Στυλιανού Σαγανά

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. αποτελούμενη από τον Γεώργιο Κανελλόπουλο, Πρόεδρο, τον Ιωάννη Ρώσση, τον Σούλη - Θεοδόση Εγγλέζο και τον Δημήτριο Χούχλα Μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 6η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στα γραφεία της Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α. (Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ, Μαρούσι, Α’ επίπεδο), για να εξετάσει την υπόθεση του…