01242017Τρι
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Υποδείγματα - Φόρμες

Για την διευκόλυνση των οργανωτών παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα Υποδειγμάτων Εγγράφων που είναι απαραίτητα για κάθε αγώνα. Τα σχετικά έντυπα είναι έτοιμα προς λήψη και επεξεργασία. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε αυτές τις νέες φόρμες που παραθέτουμε, διαγράφοντας τυχόν παλαιότερες που κατέχετε ή έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν.Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση όσον αφορά στη συμπλήρωση ή στη χρήση τους, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Έγγραφα αγώνων Rally/Rally Sprint

Υπόδειγμα Συμπληρωματικού Κανονισμού Rally 2016

Υπόδειγμα Συμπληρωματικού Κανονισμού Rally Sprint 2016

Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής 2016

Υπόδειγμα Ωραρίου Αγώνα 2016

Υπόδειγμα Σημειώσεων Συνοδηγού 2016

Υπόδειγμα Εντύπου Διαδικασίας Ατυχήματος και Ασφάλειας 2016

Υπόδειγμα Εντύπου Ειδοποίησης Εγκατάλειψης 2016

Υπόδειγμα Εντύπου Αναφοράς Συμβάντος Ατυχήματος 2016

Υπόδειγμα Εντύπου Πρόθεσης Ένστασης 2016

Υπόδειγμα Εντύπου Αναφοράς 2016

Υπόδειγμα Αίτησης Επανεκκίνησης (Χρήση Κανονισμού Super Rally) 2016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΡΝΕ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ/ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ

ΕΙΔΟΣ ΡΑΛΛΥ/ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΡΑΛΛΥ ME 3 Ε.Δ. (2 ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)

R 3 Ε.Δ. Χ 2 φορές Α

R 3 Ε.Δ. Χ 2 φορές Β

 

ΡΑΛΛΥ ME 2 Ε.Δ. (2 ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)

R 2 Ε.Δ. Χ 2 φορές Α

R 2 Ε.Δ. Χ 2 φορές Β

 

ΡΑΛΛΥ ME 2 Ε.Δ. (3 ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)

R 2 Ε.Δ. Χ 3 φορές Α

R 2 Ε.Δ. Χ 3 φορές Β

R 2 Ε.Δ. Χ 3 φορές C

ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ME EKΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΣΕΧ 0 (2 ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)

RS0 1 Ε.Δ. Χ 2 φορές Α

RS0 1 Ε.Δ. Χ 2 φορές Β

 

ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ME EKΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΣΕΧ 0 (3 ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)

RS0 1 Ε.Δ. Χ 3 φορές Α

RS0 1 Ε.Δ. Χ 3 φορές Β

 

ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ME EKΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΣΕΧ Ε.Δ. (2 ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)

RS 1 Ε.Δ. Χ 2 φορές Α

RS 1 Ε.Δ. Χ 2 φορές Β

 

ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ME EKΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΣΕΧ Ε.Δ. (3 ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)

RS 1 Ε.Δ. Χ 3 φορές Α

RS 1 Ε.Δ. Χ 3 φορές Β

 

Έγγραφα αγώνων Αναβάσεων

Υπόδειγμα Συμπληρωματικού Κανονισμού Αναβάσεωv 2016

Έγγραφα αγώνων Ταχύτητας

Υπόδειγμα Συμπληρωματικού Κανονισμού Ταχύτητας 2016 (επεξεργάσιμη μορφή Γενικού Κανονισμού)

Έγγραφα αγώνων Drift

Υπόδειγμα Συμπληρωματικού Κανονισμού Drift 2016

Έγγραφα αγώνων Dragster

Υπόδειγμα Συμπληρωματικού Κανονισμού Dragster 2016

Έγγραφα αγώνων 4x4

Υπόδειγμα Συμπληρωματικού Κανονισμού 4x4 Wild Terrain 2016

Υπόδειγμα Συμπληρωματικού Κανονισμού 4x4 Trial

Έγγραφα αγώνων Ατομικής Χρονομέτρησης

Υπόδειγμα Συμπληρωματικού Κανονισμού Ατομικής Χρονομέτρησης 2016

Έγγραφα αγώνων Δεξιοτεχνίας

Υπόδειγμα Συμπληρωματικού Κανονισμού Δεξιοτεχνίας

Έγγραφα Τεχνικών Εφόρων

Αναφορά δειγματοληψίας καυσίμου

Αναφορά μαρκαρίσματος ελαστικών

Δελτίο αρχικού τεχνικού ελέγχου Αναβάσεων - Ταχύτητας 2016

Δελτίο αρχικού τεχνικού ελέγχου Ράλλυ 2016

Έκθεση Τ.Ε. - Αρχικός τεχνικός έλεγχος 2016

Έκθεση Τ.Ε. - Ενδιάμεσος τεχνικός έλεγχος 2016

Έκθεση Τ.Ε. - Τελικός τεχνικός έλεγχος 2016

Έκθεση Τ.Ε. - Απολογιστική (επικεφαλής) 2016

Φύλλο αξιολόγησης δόκιμου Τ.Ε. 2016