03302017Πεμ
Last updateΣαβ, 21 Φεβ 2015 9am

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΑΑ: ΦΡ51
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

 « ÓΠΟΥ ÁΜΙΛΑ ΕΝΤΑÝΘΑ ΚΑΙ ΝÍΚΗ ΕΣΤÍ  »

Εγκύκλιοι Αυτοκινήτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
2017
01 - 2017 - Αγωνιστικές Άδειες 2017 24/01/2017
02 - 2017 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2017 24/01/2017
03 - 2017 - Παράβολα και Πρόστιμα 2017 24/01/2017
04 - 2017 - Κριτές και Στελέχη 2017 24/01/2017
05 - 2017 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2017 08/03/2017 (1η δημ. 31/01/2017)
10 - 2017 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2017 24/01/2017
11 - 2017 - Τεχνικοί Κανονισμοί Ράλλυ – Αναβάσεων – Ταχύτητας 2017 24/01/2017
12 - 2017 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2017 24/01/2017
13 - 2017 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2017 24/01/2017
14 - 2017 - Τεχνικοί Κανονισμοί 4x4 2017 15/03/2017 (1η δημ. 01/03/2017)
15 - 2017 - Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος 2017 24/02/2017
2016
01 - 2016 - Αγωνιστικές Άδειες 2016 12/05/2016 (1η δημ. 05/02/2016)
02 - 2016 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2016 05/02/2016
03 - 2016 - Παράβολα και Πρόστιμα 2016 23/03/2016 (1η δημ. 05/02/2016)
04 - 2016 - Κριτές και Στελέχη 2016 30/05/2016
05 - 2016 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2016 05/02/2016
06 - 2016 - Πρόσθετες Διατάξεις «OMAE Saxo – 106 Cup» 2016 22/03/2016
07 - 2016 - Αναβολή Εφαρμογής Άρθρου 2.5 Εγκυκλίου 10/2016 2016 21/07/2016
10 - 2016 - Διαδικασίες Τεχνικών Ελέγχων 2016 17/03/ 2016 (1η δημ. 15/01/2016)
11 - 2016 - Τεχνικοί Κανονισμοί Ράλλυ – Αναβάσεων – Ταχύτητας 2016 15/01/2016
12 - 2016 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2016 15/01/2016
13 - 2016 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2016 15/01/2016
14 - 2016 - Τεχνικοί Κανονισμοί 4x4 2016 11/02/2016
2015
01 - 2015 - Αγωνιστικές Άδειες 2015 19/02/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
01a - 2015 - Διευκρινήσεις για τις Αγωνιστικές Άδειες Αγώνων Dragster 2015 08/04/2015
02 - 2015 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες 2015 15/12/2014
03 - 2015 - Παράβολα & Πρόστιμα 2015 22/04/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
04 - 2015 - Κριτές & Στελέχη 2015 15/12/2014
05 - 2015 - Ασφαλιστικές Καλύψεις 2015 17/02/2015
06 - 2015 - Συμπληρωματική Προκύρηξη Ιστορικών Αυτοκινήτων 2015 22/01/2015
08 - 2015 - Χρονομέτρηση και Αποτελέσματα Αγώνων 2015 18/03/2015
09 - 2015 - Συμπληρωματική Διάταξη ορισμού «Αγώνα» 2015 30/05/2015
10 - 2015 - Διαδικασίες τεχνικών ελέγχων 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
11 - 2015 - Τεχνικοί κανονισμοί ράλλυ – αναβάσεων – ταχύτητας 2015 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
11 - 2016 - Τεχνικοί κανονισμοί ράλλυ – αναβάσεων – ταχύτητας (σε ισχύ από 1/1/2016) 2016 18/03/2015 (1η δημ. 15/12/2014)
12 - 2015 - Δελτία Τεχνικής Ταυτότητας 2015 18/03/2015 (1η δημ. 17/02/2015)
13 - 2015 - Εθνικά Δελτία Αναγνώρισης 2015 18/03/2015
14 - 2015 - Πρόσθετες Διατάξεις ΟΜΑΕ Citroen Saxo-Peugeot 106 Cup 2015 19/03/2015
15 - 2015 - Συμπληρωματική Προκύρηξη Αναβάσεων 2015 22/04/2015
16 - 2015 - Τεχνικοί Κανονισμοί Αγώνων Εκτός Δρόμου 2015 23/09/2015 (1η δημ. 14/09/2015)

 

Read 6149 times